Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 มี.ค. 61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่งจังหวัด กิจกรรม ก่อสร้างฝายต้นน้้ำแบบผสมผสาน จำนวน 1,500 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1