Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 ส.ค. 63

ใบรับคำขอ 84-1

31 ส.ค. 63

คำขอ ปส.20

31 ส.ค. 63

คำขอ ปส.17

31 ส.ค. 63

กฎกระทรวงการขออนุญาตฯ+พ.ศ.+2558

31 ส.ค. 63

มอบอำนาจให้ผอ.สจป.พิจารณาอนุญาตบางวัตถุประสงค์ป่า84

31 ส.ค. 63

มติคณะรัฐมนตรี+29+มกราคม+56

31 ส.ค. 63

มติคณะรัฐมนตรี++23+มิ.ย.63

31 ส.ค. 63

ประกาศ+EIA+ฉ+2+2562

จำนวนทั้งหมด 47 รายการ
1 2 3 4 5 > >>