Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 ธ.ค. 62

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 มิ.ย. 62

แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

17 ม.ค. 62

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

21 พ.ย. 61

แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2496 ครั้ง
9 พ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงาน "การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานและการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น"

9 พ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ

9 พ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงาน "การรับ-ส่งหนังสือราชการและเทคนิคการร่างหนังสือราชการ"

9 พ.ย. 61

คู่มือการประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี

จำนวนทั้งหมด 33 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>