Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมของ ทสจ.

ดูทั้งหมด
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายศุภวัฒก์ บัญญัติ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายศุภวัฒก์ บัญญัติ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายศุภวัฒก์ บัญญัติ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

19 พ.ย. 62

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย

ดูทั้งหมด