Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมของ ทสจ.

ดูทั้งหมด
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย  โดย นายศุภวัฒก์ บัญญัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการขับเคลื่อน Carrying Capacity ตามผังชุมชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย โดย นายศุภวัฒก์ บัญญัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการขับเคลื่อน Carrying Capacity ตามผังชุมชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย โดย นายศุภวัฒก์ บัญญัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการขับเคลื่อน Carrying Capacity ตามผังชุมชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ (อพท.๕) โดยมี นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธาน ในการประชุมหารือและกำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนาธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบ GSTC สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายโครงการ และส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ๑ โรงแรมอุ่นรักริมโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

18 ก.พ. 63

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย

ดูทั้งหมด