Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์3

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับ อบต.ชัยพฤกษ์ และสาธารณสุขจังหวัดเลย

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับ อบต.ชัยพฤกษ์ และสาธารณสุขจังหวัดเลย

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย  ได้มอบหมายให้  นางสาวอัคริมา  หวานฉ่ำ  ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม  ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับ อบต.ชัยพฤกษ์ และสาธารณสุขจังหวัดเลย

แกลเลอรี่