Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้ประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้ประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 3/2565

 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายจุลกร เมืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้ประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ วัดภูกรงไก่ธรรมราม หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งได้รณรงค์ โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” พร้อมแจกถุงผ้าให้แก่ผู้ร่วมงาน /ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 /ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) รวมทั้งแจกจ่ายกล้าไม้ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่