Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำเลย

ตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำเลย

วันที่  13  กุมภาพันธ์  2561  นายไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย  มอบหมายให้  นายอมฤต  สิทธิชินวงษ์  เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำเลยร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี

แกลเลอรี่