Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ"วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"

โครงการ"วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จัดกิจกรรมโครงการ "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนงดจุดไฟเผาป่า  เพื่อลดหมอกควันพิษในอากาศ  ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  ณ โรงเรียนบ้านตาดซ้อ  ตำบลเขาแก้ว  อเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

แกลเลอรี่