Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย  มอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องประชุมภูเรือ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดเลย

แกลเลอรี่