Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณเหมืองทอง ทุ่งคำ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณเหมืองทอง ทุ่งคำ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณเมืองทอง ทุ่งคำ

แกลเลอรี่