Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

อบรมระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อบรมระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 28 -29 2561 นายอมฤต  สิทธิชินวงษ์  เข้าร่วมอบรมระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการติดตามและประเมินผล  ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

แกลเลอรี่