Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 2

ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายอมฤต  สิทธิชินวงษ์  เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ครั้งที่ 2  ณ  ห้องสารสนเทศ  ชั้น 4  อาคารศูนย์สารสนเทศ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

แกลเลอรี่