Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์อัตรากำลังและปรับปรุงกำหนดตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรรัฐมนตรี ครั้งที่1/2561

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์อัตรากำลังและปรับปรุงกำหนดตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรรัฐมนตรี ครั้งที่1/2561

วันที่ 20 เมษายน  2561  เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย  ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์  อาจแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์อัตรากำลังและปรับปรุงกำหนดตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรรัฐมนตรี ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมมีรองปลัดกระทรวง (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นประธาน และผู้อำนวยการกองกลาง เป็นเลขานุการ

แกลเลอรี่