Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการการ LESS กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ ณ ห้องวิภาวดีแกรนด์บอลลูน โรงแรมเซ็นทาราลาดพร้าว

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการการ LESS กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ ณ ห้องวิภาวดีแกรนด์บอลลูน โรงแรมเซ็นทาราลาดพร้าว

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการการ LESS กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ ณ ห้องวิภาวดีแกรนด์บอลลูน โรงแรมเซ็นทาราลาดพร้าว 

แกลเลอรี่