Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ที่ทำการปกครอง อำเภอด่านซ้าย เทศบาลด่านซ้าย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ลย.2 (ด่านซ้าย) ศูนย์ป่าไม้เลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย รวม 45 คน ร่วมกันเดินรณรงค์“ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก“ ณ ตลาดเย็นด่านซ้าย

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ที่ทำการปกครอง อำเภอด่านซ้าย เทศบาลด่านซ้าย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ลย.2 (ด่านซ้าย) ศูนย์ป่าไม้เลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย รวม 45 คน ร่วมกันเดินรณรงค์“ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก“ ณ ตลาดเย็นด่านซ้าย

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ที่ทำการปกครอง
อำเภอด่านซ้าย เทศบาลด่านซ้าย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ลย.2 (ด่านซ้าย) ศูนย์ป่าไม้เลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย รวม 45 คน ร่วมกันเดินรณรงค์“ทำความดี
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก“ ณ ตลาดเย็นด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย รณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาร่วมงานสนับสนุนให้มีการลดใช้ถุงพลาสติก

แกลเลอรี่