Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายศุภวัฒก์ บัญญัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการฝึกอบรม "การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" ครั้งที่ 4

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายศุภวัฒก์ บัญญัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการฝึกอบรม "การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" ครั้งที่ 4

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายศุภวัฒก์ บัญญัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการฝึกอบรม "การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมบริรักษ์ 2 ชั้น 8 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังการชี้แจงตัวชี้ตัว "มาตราการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" และหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามมาตราการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

แกลเลอรี่