Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอชื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอชื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

   

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง

แบบฟอร์มใบสมัครสอบ อนก

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง