Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยงข้องตรวจสอบฝุ่นละอองที่เกิดจากการประกอบกิจการจากผู้ประกอบการโณงงานน้ำตาลมิตรผล และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง บ.ไจแอนท์ร๊อค

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยงข้องตรวจสอบฝุ่นละอองที่เกิดจากการประกอบกิจการจากผู้ประกอบการโณงงานน้ำตาลมิตรผล และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง บ.ไจแอนท์ร๊อค

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเลย สาธารณสุขจังหวัดเลย อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ตำรวจในพื้นที่ ทต.โคกขมิ้น ทต.หนองหญ้าปล้อง ทต.เอราวัณ ตรวจสอบฝุ่นละอองที่เกิดจากการประกอบกิจการจากผู้ประกอบการโณงงานน้ำตาลมิตรผล และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง บ.ไจแอนท์ร๊อค ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนสำหรับปัญหาที่เกิดน่าจะมจากการเผาอ้อย และฝุ่นถนนที่เกิดจากการวิ่งบรรทุกอ้อยและหิน โดยให้ผู้ประกอบการดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพื่อป้องกันฝุ่นละอองสำหรับอ้อยที่เผาก่อนตัด ให้ผู้ประกอบการเพิ่มแรงจูงใจในการตัดอ้อยโดยไม่ต้องเผาก่อนตัด

แกลเลอรี่