Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมมาตราการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ส่งเสริมและควบคุมไฟป่าเลย หน่วยส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเลย(ปม.) และสถานีควบคุมไฟป่า (อส) ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อสนธิกำลังในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ร่วมกับจังหวัดเลยและหน่วยงานที่สนับสนุนต่อไป

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมมาตราการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ส่งเสริมและควบคุมไฟป่าเลย หน่วยส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเลย(ปม.) และสถานีควบคุมไฟป่า (อส) ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อสนธิกำลังในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ร่วมกับจังหวัดเลยและหน่วยงานที่สนับสนุนต่อไป

  

แกลเลอรี่