Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) หน่วยงานทหารจากมลทลทหารบกที่ ๒๘ ,ส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จัดกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ โรงเรียนชุมชนหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) หน่วยงานทหารจากมลทลทหารบกที่ ๒๘ ,ส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย  จัดกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ โรงเรียนชุมชนหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

   

แกลเลอรี่