Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ ๒๕- ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยขยะและพลังงานภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาเปรียญวัดโนนสว่าง บ้านหินตั้ง อำเภอจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ ๒๕- ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยขยะและพลังงานภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาเปรียญวัดโนนสว่าง บ้านหินตั้ง อำเภอจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

       

แกลเลอรี่