Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ส่วนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี ๒๕๖๒ ณ บ้านวังแคน หมู่ ๗ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ส่วนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี ๒๕๖๒ ณ บ้านวังแคน หมู่ ๗ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

  

แกลเลอรี่