Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัติย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  เรื่อง สถาบันพระมหากษัติย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ”  ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

     

แกลเลอรี่