Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07:00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดเลย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2562 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07:00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดเลย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2562 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

   

แกลเลอรี่