Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และนายนิพนธ์ อาจแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "กิจกรรมกำจัดวัชพืชน้ำและผักตบชวา" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ตำบลเมือง จังหวัดเลย

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และนายนิพนธ์ อาจแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "กิจกรรมกำจัดวัชพืชน้ำและผักตบชวา" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ตำบลเมือง จังหวัดเลย

เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00น. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมกิจกรรม จัวหวัดเลย ดังนี้
 1 ร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร หน ส่วนราชการฯประจำเดือน กรกฎาคม  2560 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 2 จากนั้นได้ร่วมจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ใน จ เลย พลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคประชาชนและพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 500 คน

 

แกลเลอรี่