Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์3

ข่าวดีสำหรับคนที่ชอบเที่ยวเลยครับ! กับกิจกรรม "ไปเที่ยวกัน" อพท.5 เปิดรับสมัคร(ทดสอบ) เที่ยว จำนวน 300 ท่านเท่านั้น สำหรับท่านที่สมัครจะได้รับ "บัตรท่องเที่ยว" บัตรนี้ดียังไง..... บัตรนี้ ฟรี..... ค่าบริการทุกอย่างในสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการในตำบลปวนพุ ติดต่อลงทะเบียน และขอรับบัตรได้ที่ อบต.ปวนพุ 042 810 820 (ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ภายใน 15 วันก่อนวันรับบัตรจริง ในวันและเวลาราชการ) ** บัตรนี้สามารถใช้บริการท่องเที่ยวได้ ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันเริ่มเที่ยว อย่าลืมสมัครมาเที่ยวแบบฟรีค่าบริการกันนะครับ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) โทร. 042-861116-8

ข่าวดีสำหรับคนที่ชอบเที่ยวเลยครับ! กับกิจกรรม "ไปเที่ยวกัน"

อพท.5 เปิดรับสมัคร(ทดสอบ) เที่ยว จำนวน 300 ท่านเท่านั้น
สำหรับท่านที่สมัครจะได้รับ "บัตรท่องเที่ยว"
บัตรนี้ดียังไง.....
บัตรนี้ ฟรี..... ค่าบริการทุกอย่างในสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการในตำบลปวนพุ

ติดต่อลงทะเบียน และขอรับบัตรได้ที่
อบต.ปวนพุ 042 810 820 (ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ภายใน 15 วันก่อนวันรับบัตรจริง
ในวันและเวลาราชการ)

** บัตรนี้สามารถใช้บริการท่องเที่ยวได้ ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันเริ่มเที่ยว

อย่าลืมสมัครมาเที่ยวแบบฟรีค่าบริการกันนะครับ

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) โทร. 042-861116-8

ข่าวดีสำหรับคนที่ชอบเที่ยวเลยครับ! กับกิจกรรม "ไปเที่ยวกัน"

อพท.5 เปิดรับสมัคร(ทดสอบ) เที่ยว จำนวน 300 ท่านเท่านั้น
สำหรับท่านที่สมัครจะได้รับ "บัตรท่องเที่ยว"
บัตรนี้ดียังไง.....
บัตรนี้ ฟรี..... ค่าบริการทุกอย่างในสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการในตำบลปวนพุ

ติดต่อลงทะเบียน และขอรับบัตรได้ที่
อบต.ปวนพุ 042 810 820 (ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ภายใน 15 วันก่อนวันรับบัตรจริง
ในวันและเวลาราชการ)

** บัตรนี้สามารถใช้บริการท่องเที่ยวได้ ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันเริ่มเที่ยว

อย่าลืมสมัครมาเที่ยวแบบฟรีค่าบริการกันนะครับ

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) โทร. 042-861116-8