Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรักตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรักตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรักตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย