Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานเผาอิฐมอญ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานเผาอิฐมอญ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานเผาอิฐมอญก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนและเขม่าควันสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อาศัยใกล้เคียงโรงงานอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

แกลเลอรี่