Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายนิพนธ์ อาจแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายนิพนธ์ อาจแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายนิพนธ์ อาจแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ เป็นประธานในพิธี 

แกลเลอรี่