Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นางสาวอัคริมา หวานฉ่ำ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมฟังธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นางสาวอัคริมา หวานฉ่ำ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมฟังธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นางสาวอัคริมา หวานฉ่ำ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมฟังธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

แกลเลอรี่