Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ 26 กค.2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ได้ออกตรวจพื้นที่เตรียมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านส้าน ม.4 ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย โดยมี ป้องกันจังหวัดเลย, ปลัด อบต.น้ำหมาน หน่วยป้องกันรักษาป่า บน.8,12 สวนรุกขชาติฯ ปากปวน ผช.ผญบ. เตรียมพื้นที่ ได้รับฟังอุปสรรคปัญหา ให้การชี้แนะ และสั่งการแก้ไข สนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

วันที่ 26 กค.2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ได้ออกตรวจพื้นที่เตรียมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านส้าน ม.4 ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย  โดยมี ป้องกันจังหวัดเลย, ปลัด อบต.น้ำหมาน หน่วยป้องกันรักษาป่า บน.8,12 สวนรุกขชาติฯ ปากปวน ผช.ผญบ. เตรียมพื้นที่ ได้รับฟังอุปสรรคปัญหา ให้การชี้แนะ และสั่งการแก้ไข สนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

วันที่ 26 กค.2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ได้ออกตรวจพื้นที่เตรียมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านส้าน ม.4 ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย  โดยมี ป้องกันจังหวัดเลย, ปลัด อบต.น้ำหมาน หน่วยป้องกันรักษาป่า บน.8,12 สวนรุกขชาติฯ ปากปวน ผช.ผญบ. เตรียมพื้นที่ ได้รับฟังอุปสรรคปัญหา ให้การชี้แนะ และสั่งการแก้ไข สนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

แกลเลอรี่