Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ อุดรธานี ได้มาเตรียมความพร้อม

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ อุดรธานี ได้มาเตรียมความพร้อม
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ อุดรธานี
ได้มาเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมิน ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

แกลเลอรี่