Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา07.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อ.เมือง จ.เลย

วันพฤหัสบดีที่ 11  กรกฎาคม 2562 เวลา07.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อ.เมือง จ.เลย

    

แกลเลอรี่