Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.07 น. เตือนภัยเตรียมพร้อม (สีเหลือง) ด้วยระดับน้ำ บ้านกุดตอเรือ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระดับน้ำ 5.06 เมตร ส่วนทน.ได้ประสานกับทางปภ.แล้วตั้งจุดประสานงานที่ สนง.ปภ ส่วนชลประทานสูบน้ำอยู่ทางหลังโฮมโปร และเทศบาลเมืองได้แจ้งชุมชนต่างๆให้เตรียมขนของหนีน้ำ อ่างฯห้วยน้ำหมาน 29 กค 60 07.00 น. ระดับน้ำ 310.78 09.00 น. ระดับน้ำ 310.91 14.00 น. ระดับน้ำ. 311.08 16.00 น. ระดับน้ำ 311.10 18.00 น ระดับน้ำ 311.12 19.00 น. ระดับน้ำ 311.14

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.07 น. เตือนภัยเตรียมพร้อม (สีเหลือง) ด้วยระดับน้ำ บ้านกุดตอเรือ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระดับน้ำ 5.06 เมตร ส่วนทน.ได้ประสานกับทางปภ.แล้วตั้งจุดประสานงานที่ สนง.ปภ ส่วนชลประทานสูบน้ำอยู่ทางหลังโฮมโปร และเทศบาลเมืองได้แจ้งชุมชนต่างๆให้เตรียมขนของหนีน้ำ
อ่างฯห้วยน้ำหมาน 29 กค 60         
07.00 น. ระดับน้ำ  310.78   
09.00 น. ระดับน้ำ  310.91 
14.00 น. ระดับน้ำ. 311.08      
16.00 น. ระดับน้ำ  311.10        
18.00 น ระดับน้ำ  311.12
19.00 น. ระดับน้ำ  311.14

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.07 น. เตือนภัยเตรียมพร้อม (สีเหลือง) ด้วยระดับน้ำ บ้านกุดตอเรือ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระดับน้ำ 5.06 เมตร ส่วนทน.ได้ประสานกับทางปภ.แล้วตั้งจุดประสานงานที่ สนง.ปภ ส่วนชลประทานสูบน้ำอยู่ทางหลังโฮมโปร และเทศบาลเมืองได้แจ้งชุมชนต่างๆให้เตรียมขนของหนีน้ำ
อ่างฯห้วยน้ำหมาน 29 กค 60                  
07.00 น. ระดับน้ำ   310.78      
09.00 น. ระดับน้ำ   310.91 
14.00 น. ระดับน้ำ.  311.08            
16.00 น. ระดับน้ำ   311.10                
18.00 น  ระดับน้ำ   311.12
19.00 น. ระดับน้ำ   311.14

ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมศูนย์ ทส. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเลย  ณ สนง.ทสจ.เลย วันที่ 30 ก.ค.60 เวลา 08.00 น.  ชุดเสื้อยืดดำ โดยพร้อมเพรียงกัน

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ทสจ.เลย ขอรายงานผล การดำเนินงานบูรณาการหน่วยงานในสังกัด ทส เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จังหวัดเลย  ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่ ทสจ.เลย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ ดังนี้
 1.เวลา 08.00 น. ร่วมประชุมสรุปประเมินสถานการณ์ดำเนินการจัดเตรียมสนธิกำลังพลในสังกัด ทส จำนวน 50 นาย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.เลย 
 2.ปล่อยแถวรถนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่
 3.เวลา 09.00 น. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ เพื่อรับฟังนโยบายข้อสั่งการ
 4.เวลา 09.30 น. กำลังพลเตรียมความพร้อม ที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานเทศบาลเมืองเลย
 5 หน่วยงานร่วม ทส ออกตรวจติดตามประเมินสถาณการณ์ สภาพปัญหานำ้ท่วม ในพื้นที่ ซึ่งพบว่าระดับนำ้อยู่ในระดับคงที่ และกำลังลดระดับลง เนื่องจาก ท่าน ผวจ.เลย ขอให้ชลประทานปิดประตูระบายนำ้อ่างนำ้เลย อ ภูหลวง และขณะนี้ปริมาณนำ้ฝนในพื้นที่เบาบางลง
 6.เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ทส ท้ังสามหน่วยงาน ยังคงปฎิบัติการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมประจำอยู่ ณ สนง ทสจ.เลย อีกระยะหนึ่งจนกว่าเหตุการณ์จะอยู่ในขั้นปลอดภัย
 7 ทาง อส โดย สบอ 8(ขอนแก่น) ได้สนับสนุน รถยนต์เอนกประสงค์ รถยก แบบกระเช้า และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ทว่ม ประจำการที่ สนง ทสจ.เลย จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์

แกลเลอรี่