Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ผู้อำนวยการส่วนฯทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองและต้นไม้ดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ผู้อำนวยการส่วนฯทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
 ได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองและต้นไม้ดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ผู้อำนวยการส่วนฯทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
 ได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองและต้นไม้ดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศ

แกลเลอรี่