Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

รู้ไหมว่าป่ามีระดับชั้นนะ! . ใครเคยเดินเข้าสำรวจป่าบ้าง? เคยสังเกตหรือไม่ว่า มีต้นไม้ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ต้นสูง ต้นเตี้ย หรือเป็นพุ่มเป็นกอ ความต่างกันเหล่านี้ จะอยู่ด้วยกันได้โดยไม่แย่งอาหาร หรือแย่งอากาศกันได้อย่างไร . คำตอบคือ ต่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะนั่นคือการทำหน้าที่ของต้นไม้ในแต่ละระดับชั้นนั่นเอง #คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

รู้ไหมว่าป่ามีระดับชั้นนะ!  . ใครเคยเดินเข้าสำรวจป่าบ้าง? เคยสังเกตหรือไม่ว่า  มีต้นไม้ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ต้นสูง ต้นเตี้ย หรือเป็นพุ่มเป็นกอ ความต่างกันเหล่านี้ จะอยู่ด้วยกันได้โดยไม่แย่งอาหาร หรือแย่งอากาศกันได้อย่างไร  . คำตอบคือ ต่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะนั่นคือการทำหน้าที่ของต้นไม้ในแต่ละระดับชั้นนั่นเอง   #คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต