Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ทส. บูรณาการช่วยประชาชนผ่านพ้นภัยแล้ง

ทส. บูรณาการช่วยประชาชนผ่านพ้นภัยแล้ง

ทส. บูรณาการช่วยประชาชนผ่านพ้นภัยแล้ง

13 สิงหาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำแล้งเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ โดยมีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีนายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมให้ข้อมูลในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/43809