Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สค60 เวลา13.30น ท่าน ผวจ.เลย มอบผอ.ทสจ.เลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขง(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สค60 เวลา13.30น
ท่าน ผวจ.เลย มอบผอ.ทสจ.เลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขง(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สค60 เวลา13.30น
ท่าน ผวจ.เลย มอบผอ.ทสจ.เลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขง(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

แกลเลอรี่