Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ อาจแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมพิธีบวชต้นไม้ใหญ่และร่วมปลูกต้นพยูง ณ บริเวณป่าช้าบ้านนาบอน หมู่ 7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ เป็นประธาน มีส่วนราชการ นายกอบต.ชัยพฤกษ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ทสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพืธีดังกล่าว ประมาณ 500 คน

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ อาจแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมพิธีบวชต้นไม้ใหญ่และร่วมปลูกต้นพยูง ณ บริเวณป่าช้าบ้านนาบอน หมู่ 7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ เป็นประธาน มีส่วนราชการ นายกอบต.ชัยพฤกษ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ทสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพืธีดังกล่าว ประมาณ 500 คน

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ อาจแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมพิธีบวชต้นไม้ใหญ่และร่วมปลูกต้นพยูง ณ บริเวณป่าช้าบ้านนาบอน หมู่ 7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ เป็นประธาน มีส่วนราชการ นายกอบต.ชัยพฤกษ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ทสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพืธีดังกล่าว ประมาณ 500 คน

แกลเลอรี่