Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาในงานสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 ประจำปี 2562 ณ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พตท. 1718 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาในงานสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 ประจำปี 2562 ณ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พตท. 1718 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธี

      

แกลเลอรี่