Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

รู้จักรักษ์แบบ G-Green

รู้จักรักษ์แบบ G-Green

รู้จักรักษ์แบบ G-Green 
บางคนอาจเคยเห็นสัญลักษณ์ตัวอักษร G ตามแหล่งบริการ หรือติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กันมาบ้าง แล้วพอจะรู้หรือไม่ว่าสัญลักษณ์นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร 
มารู้จัก G-Green ที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์อย่างตั้งใจกัน

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต