Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

มิติใหม่ใส่บาตรขยะเป็นศูนย์ในลำพูน! "#บิณฑบาตซีโร่เวสต์" พระเข็นตู่กับข้าวพร้อมจาน ใส่อาหารโยมแทนพลาสติกโฟม รับอาหารพอฉัน ร่วมชุมชนปลอดขยะ ประหยัดเงินชาวบ้าน

มิติใหม่ใส่บาตรขยะเป็นศูนย์ในลำพูน! "#บิณฑบาตซีโร่เวสต์" พระเข็นตู่กับข้าวพร้อมจาน ใส่อาหารโยมแทนพลาสติกโฟม รับอาหารพอฉัน ร่วมชุมชนปลอดขยะ ประหยัดเงินชาวบ้าน

มิติใหม่ใส่บาตรขยะเป็นศูนย์ในลำพูน! "#บิณฑบาตซีโร่เวสต์" พระเข็นตู่กับข้าวพร้อมจาน ใส่อาหารโยมแทนพลาสติกโฟม รับอาหารพอฉัน ร่วมชุมชนปลอดขยะ ประหยัดเงินชาวบ้าน

บ้านป่าบุกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นชุมชนปลอดขยะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แรง อำเภอ ปาซาง จังหวัดลำพูน ที่นี่มีครัวเรือน 90 ครัวเรือน ประชากรราว 385 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดป่าบุกเป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน 

ที่วัดป่าบุกมี "นวัตรกรรมนักบิณฑ์พิชิตโลกร้อน" เป็นการบิณฑบาตของพระวัดป่าบุก ที่มีการเข็นรถตู้กับข้าวบิณฑบาตทุกเช้า 

โดยชาวบ้านนำข้าวใส่บาตรพระ และนำอาหารเทใส่จานชามที่พระเตรียมไว้ในใส่ตู้กับข้าว แทนการใช้ถุงพลาสติก และโฟมใส่อาหาร ซึ่งเป็นการลดขยะอย่างมาก โดยนวัตรกรรมนี้มีการสืบทอดกันมา 20 ปีแล้ว 

จากเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านใส่บาตรโดยนำอาหารใส่ในปิ่นโตมาถวายพระที่เดินบิณฑบาต แต่เกิดปัญหาการหิ้วกลับ เนื่องจากปิ่นโตมีจำนวนมาก และอาหารมีจำนวนมากฉันไม่หมด กลายเป็นขยะ 

โดยหลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาโดยการเข็นรถตู้กับข้าว ที่มีจานชาม เปลี่ยนถ่ายอาหารที่ชาวบ้านปรุงสุกใหม่ เป็นการลดขยะพลาสติกโฟม และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้วัดจากสารเคมีจากภาชนะดังกล่าวด้วย 

และได้แบ่งสายการรับบิณฑบาต ออกเป็น 4 สาย สลับหมุนเวียนแต่ละวันจะออกบิณฑบาต เพียง 1 สาย เพื่อให้ได้อาหารพอดีฉัน ไม่เหลือเป็นขยะ ประหยัดเงินลดรายจ่ายให้ชาวบ้าน เพราะวัดแห่งนี้มีพระเพียง 2 รูป 

นอกจากนี้ยังมีการจัดงานศพของวัด ที่เลี้ยงอาหารจานเดียวให้ทุกคนตักเองพอกิน มอบต้นไม้แทนพวงหรีด ใช้ดอกไม้จันทน์เคารพศพแทนการจุดธูป เพื่อลดขยะ และช่วยเจ้าภาพประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก 

ภายในวัดป่าบุกยังมีการจัดการขยะ คัดแยกขยะต่างๆ เพื่อการนำไปรีไซเคิล และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร่มธรรม ขำนุรักษ์ (หวาย)

ที่มา