Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินคดีป่าไม้ ร่วมกับผู้พิพากษาจังหวัดเลย และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และป้องกันจังหวัดเลย

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินคดีป่าไม้ ร่วมกับผู้พิพากษาจังหวัดเลย และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และป้องกันจังหวัดเลย

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินคดีป่าไม้ ร่วมกับผู้พิพากษาจังหวัดเลย และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และป้องกันจังหวัดเลย

แกลเลอรี่