Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วม ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ กปม ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า (จอมศรี) อ. เชียงคาน จ. เลย

วันนี้ 12 กันยายน 2560
เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วม ต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการ กปม ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า (จอมศรี)
อ. เชียงคาน จ. เลย

วันนี้ 12 กันยายน 2560
เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วม ต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการ กปม ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า (จอมศรี)
อ. เชียงคาน จ. เลย

แกลเลอรี่