Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่