Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

แค่เลือกใช้พวงหรีด ก็รักษ์โลกได้(3 hearts) เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในงานศพ มาช่วยกันลดภาระปัญหาขยะภายในวัด ด้วยการมอบพวงหรีดที่ใช้ประโยชน์ได้กันนะคะ(drop) #คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แค่เลือกใช้พวงหรีด ก็รักษ์โลกได้(3 hearts)  เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในงานศพ มาช่วยกันลดภาระปัญหาขยะภายในวัด ด้วยการมอบพวงหรีดที่ใช้ประโยชน์ได้กันนะคะ(drop)  #คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม