Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 57 รูป

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 57 รูป

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 57 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่