Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.20น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.20น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.20น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่