Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งได้รณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนอื่นๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ถุงพลาสติก และพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ single use plastic ก่อนที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อกว่า 46 ราย จะงดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งได้รณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนอื่นๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ถุงพลาสติก และพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ single use plastic ก่อนที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อกว่า 46 ราย จะงดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  

แกลเลอรี่