Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และนายศุภวัฒก์ บัญญัติ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลกิจการน้ำบาดาล ตามพ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก โซเวอเรน รีสอร์ทแอนสปา ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีท่านวิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธาน

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และนายศุภวัฒก์ บัญญัติ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลกิจการน้ำบาดาล ตามพ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก โซเวอเรน รีสอร์ทแอนสปา ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีท่านวิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธาน

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และนายศุภวัฒก์ บัญญัติ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลกิจการน้ำบาดาล ตามพ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก โซเวอเรน รีสอร์ทแอนสปา ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีท่านวิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธาน

แกลเลอรี่